"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Leefbaarheid

Buurtwerk

Samenwerken in bovendorpse vraagstukken (2015 - )

Nu sommige gebieden in Nederlands met krimp te maken krijgen, zijn er steeds meer dorpelingen die zelf hun steentje willen bijdragen aan een leefbaar platteland en een krachtig dorp. Feniks Consult ondersteunt deze dorpen en hun initiatiefnemers in het landelijk gebied om projecten naar de uitvoering te brengen. Daarbij zijn de dorpen ook zelf aan zet: zij bepalen waarvoor zij zich (willen) inzetten. Wij vertalen dit samen met hen in concrete uitvoeringsprogramma’s met financiële paragrafen. Daarbij ervaren dorpsbelangenorganisaties steeds meer dat samenwerking loont én dat zij deskundig genoeg zijn om de samenwerking te zoeken met professionele organisaties als onderwijsinstanties, woningbouwcorporaties en gemeenten. Daarbij overstijgt een aantal vraagstukken het niveau van het dorp. Feniks Consult faciliteert deze bovendorpse vraagstukken door dorpen kennis aan te reiken en contacten met derden te leggen. Bovendien verkennen wij met gemeenten waar zij toekomstbestendig willen gaan samenwerken met dorpsbelangenorganisaties, hoe dat gestalte kan krijgen en welke gevolgen dat heeft voor de rollen die de gemeenten (gaan) spelen. Kortom, participatie in de praktijk!

 


Terug