"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Gebiedsprocessen

vdp

Projectcoördinator “Village Development Plans” (2007 - 2008)

Inwoners van Bentelo hebben van 2005 tot 2007 met het project “Better Beantel” Bentelo toeristisch op de kaart gezet. Om zo een bijdrage te leveren aan het behoud en de versterking van de sociaal economische structuur. Door het succes van “Better Beantel” is Croes & Horst Projectmanagement benaderd of zij met “Better Beantel” wilde deelnemen aan een Europees kennisuitwisselingsproject. Andere deelnemers aan dit kennisuitwisselingsproject zijn; Denemarken, Ierland en Zweden. Doel van de kennisuitwisseling is de effectiviteit van een bottom-up benadering in locale plannen te vergroten. Door de succes- en faalfactoren in de verschillende projecten op een rij te zetten zal het resultaat van de uitwisselingen een ‘best practice’ worden.

Vanuit Croes & Horst Projectmanagement is Saskia Croes als coördinator van “Better Beantel” betrokken bij de invulling van het totale uitwisselingsprogramma, de thematiek in de verschillende landen en de doorontwikkeling van de methodiek van kennisuitwisseling. In het voorjaar van 2007 heeft “Better Beantel” de eer gehad om het eerste kennisuitwisselingprogramma te organiseren en in te vullen. Croes & Horst Projectmanagement coördineerde en ondersteunde organisatorisch en inhoudelijk deze activiteiten van de locale dorpsgemeenschap.

 


Terug