"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Gebiedsprocessen

not

Nationaal Landschap Noordoost Twente (2007)

Het Nationaal Landschap Noordoost Twente is uniek! Onder meer vanwege haar kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk gebied. Daarom is nationaal en provinciaal geld beschikbaar om projecten die bijdragen aan de kwaliteiten van dit Nationaal Landschap uit te voeren. Om het Nationaal Landschap Noordoost Twente verder te ontwikkelen zijn het “ontwikkelingsperspectief” en het “gebiedsprogramma Nationaal Landschap Noordoost Twente 2007-2013” opgesteld. Croes & Horst Projectmanagement heeft ‘alle’ potentiële projecten geïnventariseerd en een uitvoeringsprogramma met bijbehorende begroting opgesteld. Om duidelijkheid te geven over welke projecten op voldoende draagvlak kunnen rekenen, wat er met de projecten wordt gerealiseerd, wie de uitvoering ter hand neemt en hoe de financiering is geregeld.

 


Terug