"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Groene diensten

Website Renkums Beekdal (2009)

De ecologische verbindingszone Renkumse Poort verbindt de Veluwe met de uiterwaarden van de Rijn. Industrieterrein Beukenlaan vormt een blokkade in deze verbinding. Dit terrein wordt nu, 100 jaar na de aanleg, teruggegeven aan de natuur en omgevormd tot een natuurlijk beekdallandschap. Dienst Landelijk Gebied heeft Croes & Horst Projectmanagement gevraagd een bijeenkomst te organiseren voor de omwonenden. Doel is informatie te geven over het eindbeeld en de verwachte werkzaamheden. Croes & Horst Projectmanagement komt met een afwijkend advies: bouw van een website. Deze website kan continue actuele informatie verstrekken. Bovendien geven wethouder, boswachter, kunstenaar en experts binnen 3 werkdagen antwoord op vragen die via de website binnenkomen.

Croes & Horst Projectmanagement en de VDA-groep produceren in nauwe samenwerking de website (www.renkumsbeekdal.info) met een aantrekkelijk flash board op de homepage. Binnen een maand na opdrachtverlening is de interactieve website gereed en in de lucht. In die tijd zijn ook gesprekken gevoerd met belangrijke kennisdragers van het project. Omwonenden en de leden van de stuurgroep (LNV, VROM, Gelderland, Renkum) zijn zeer tevreden over de website.


Terug