"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Water

buurserbeek

Projectleider “Herinrichting Buurserbeek” (2004 - 2006)

De Buurserbeek is grotendeels door mensenhanden aangelegd en rechtgetrokken om de ontwatering van de landbouw te verbeteren. Omdat de huidige inrichting niet meer aan het waterbeheer 21ste eeuw voldoet, is het streefbeeld nu een laagbeek met een natuurlijke inrichting en beheer. Doelstelling is dat de beek bijdraagt aan natuur, landschap, landbouw en recreatief medegebruik. Bovendien dient de beek afgestemd te worden op de gewenste hydrologie in het omringende gebied. Croes & Horst Projectmanagement is eind 2004 gevraagd om deze doelstelling met een totale investering van € 850.000 voor maart 2006 te realiseren. Dit betekent het creëren van overstroming- of retentievlakten, het herstellen van het natuurlijke karakter van de beek en het mogelijk maken van vismigratie.
Croes & Horst Projectmanagement begeleidt de totale voorbereiding en de realisering van dit traject procesmatig en inhoudelijk, inclusief planvorming en het schrijven van het bestek.

 


Terug