"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Water

zoddebeek

Projectleider “Grondverwerving en Herinrichting Zoddebeek” (2004 - 2006)

Het voormalig waterschap Schipbeek en de ruilverkavelingcommissie Haaksbergen hadden afspraken gemaakt over de grondverwerving naast de Zoddebeek ter versterking van de ecologische en landschappelijke functie van de beek. Eerst is dit project niet tot uitvoering gekomen, de grondverwerving bleek niet voldoende te zijn om de Zoddebeek volgens nieuwe inzichten in te richten. Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2004 Croes & Horst Projectmanagement de opdracht gegeven tot grondverwerving en begeleiding van de herinrichting. Hiervoor is (in samenwerking met een plaatselijk makelaar) circa 5 hectare grond langs de beek verworven, waardoor drie bestaande natuurgebieden met elkaar verbonden konden worden.
Croes & Horst Projectmanagement heeft ook de voorbereiding en uitvoering van het project gerealiseerd, binnen een gepland (en gerealiseerd) tijdsbestek van 4 maanden (1 november 2005 tot 28 februari 2006).
Het eindresultaat: de totstandkoming van een ecologische verbindingszone. Inclusief de daaraan gekoppelde inrichtingswerken:

  • Het opheffen van de verdroging
  • Het herstel van de sponswerking
  • En het realiseren van recreatieve voorzieningen in samenspraak met de gemeente Haaksbergen.

 


Terug