"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Leefbaarheid platteland

Wolvenbos (2008 - 2009)

Ten noorden van Apeldoorn, ingesloten tussen het Apeldoorns Kanaal, de A50 en de nieuwbouwwijk Zuidbroek, ligt ‘t Wolvenbos. Dit is een klein (200 ha), overwegend agrarisch gebied. Gemeente Apeldoorn heeft een visie opgesteld met ambitieuze doelstellingen: 50 ha nieuwe natuur, twee nieuwe  economische dragers, betere recreatieve ontsluiting, ed. Gewenste ontwikkeling is dat ’t Wolvenbos gaat functioneren als groene verbinding tussen stad en land.

Gemeente Apeldoorn heeft Croes & Horst Projectmanagement gevraagd een haalbaarheidsonderzoek plus een financieringsstrategie op te stellen. Het onderzoek kent de volgende aspecten: analyse van de huidige situatie (agrarisch, morfologisch / bodemtechnisch, water, natuur, cultuurhistorisch, infrastructureel, economisch, sociaal), verkenning van kansen en bedreigingen, modelmatige ramingen van kosten en mogelijke inkomsten via subsidies en regelingen. Op basis van de beperkte beschikbare middelen heeft Croes & Horst Projectmanagement vervolgens een haalbare en betaalbare inrichtingsschets gemaakt. De harde uitgangspunten hiervoor zijn in een workshop met de gemeente Apeldoorn geformuleerd. Ook de inzet van de gemeente wordt op hoofdlijnen duidelijk: de aanleg van de benodigde infrastructuur, als hefboom voor particuliere groene en toeristische initiatieven. Het onderzoek sluit af met een advies richting het college van B&W om in samenwerking met de inwoners een gebiedsproces te starten. Zo kan de inrichtingsschets met het gebied vertaald worden in een gedragen uitvoeringsplan.


Terug