"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Toerisme en recreatie

wetering brug

Ontwikkeling “Masterplan Nooter Hof” te Zwolle (2005 - 2006)

In opdracht van Landstede (grote onderwijsinstelling in Zwolle) schrijft Croes & Horst Projectmanagement een masterplan voor stadspark Nooter Hof. Dit masterplan wordt in samenspraak met een aantal organisaties, waaronder De Groene Welle, gemeente Zwolle en Milieuraad, opgesteld. Het omvat een ontwerp van het park, dat aansluit op het omliggende gebied, en een plan van aanpak voor de uitvoering in fasen. Specifieke aandacht gaat uit naar de combinatie van beleving, educatie en entertainment. Het creëren van draagvlak, oog voor duurzaamheid, een strakke tijdsplanning en een focus op resultaat zijn de belangrijkste kenmerken van dit project.

 

Terug