"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Gebiedsprocessen

Reactienota LOG Lintelo (2009)

Het buitengebied van Lintelo, een dorp in de Achterhoek, is in het reconstructieplan Achterhoek-Liemers aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft in samenwerking met gemeente Aalten en provincie Gelderland een ruimtelijke visie voor LOG Lintelo opgesteld. Hierin is aangegeven op welke locaties er plaats is voor uitbreiding en (her)vestiging van intensieve veehouderijen. Burgers, ondernemers en belangenorganisaties hebben hierna de kans gekregen om een zienswijze in te dienen op deze visie. Croes & Horst Projectmanagement krijgt van DLG de opdracht een reactienota op te stellen.

De uitdaging is om binnen korte tijd een zorgvuldig geformuleerde reactienota op te stellen. Croes & Horst Projectmanagement thematiseert en clustert de reacties en stelt in nauw contact met gemeente Aalten, DLG en provincie Gelderland de reactienota op. Binnen een maand na opdrachtverstrekking is de nota gereed voor besluitvorming in het College van B&W en de gemeenteraad.


Terug