"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Gebiedsprocessen

Evaluaties gebiedsprocessen (2009)

Croes & Horst Projectmanagement heeft als trekker van complexe processen in het landelijk gebied inzicht in beslissende succes- en faalfactoren. Ook hebben de procesmanagers organisatie verandering trajecten geleid. Deze combinatie van kennis, ervaring en inzicht in zowel proces als inhoud maakt de senior procesmanagers van Croes & Horst Projectmanagement bedreven en gedreven om gebieds-processen tegen het licht te houden. Zij gaan voor een goed werkend resultaat met maximaal draagvlak bij betrokken private en publieke partijen. Een gestructureerde en zorgvuldige aanpak, diepte interviews met verslaglegging en terugkoppeling naar de individuele gesprekspartners, en een schriftelijke rapportage maken het traject transparant. De rapportage bestaat uit een gedegen analyse, gevolgd door conclusies en separate aanbevelingen. Alle betrokken gebiedspartijen krijgen ruim de gelegenheid om op het rapport te reageren. Deze reacties worden apart in de rapportage meegenomen. In de geëvalueerde gebiedsprocessen tot nu toe hebben betrokken partijen de conclusies en aanbevelingen overgenomen en deze onverkort bij Gedeputeerde Staten of andere bevoegde organen ter besluitvorming neergelegd.


Terug