"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Gebiedsprocessen

gbh

Projectsecretariaat Gebiedscommissie Bentelo – Hengevelde (2007 - )

In de ruimtelijke ontwikkeling van de Twentse dorpen Bentelo en Hengevelde behartigt de gebiedscommissie de plaatselijke belangen bij de overheid: gemeente, waterschap en provincie. Burgers uit beide dorpen zijn de commissieleden. De commissie brengt concrete particuliere projecten onder de aandacht bij gemeente Hof van Twente. Ook werkt zij mee aan de uitwerking van de Groen Blauwe Diensten regeling en de selectie van particuliere initiatieven; doel is de verfraaiing van het landschap. Bovendien heeft zij in samenwerking met de VVV opdracht gegeven voor een onderzoek naar de toeristische sector in het plangebied. En ze heeft samen met inwoners een Kuierroute uitgestippeld.

Croes & Horst Projectmanagement voert het projectsecretariaat van de gebiedscommissie. De werkzaamheden omvatten onder meer: professionele ondersteuning naar behoefte aan commissieleden, inventariseren van projectinitiatieven, opstellen van een gebiedsvisie (met inbreng van professionals via workshops), begeleiden van de totstandkoming van nieuwsbrieven, organiseren van inloopmomenten en informatiebijeenkomsten, afstemming met de gemeente en andere overheden. Dit alles in nauwe samenwerking met de gebiedscommissie. Het gebiedsproces bevindt zich nu in de uitvoeringsfase; met hun hands on mentaliteit en hun opgedane ervaring vullen de commissieleden hun taak met elan uit. Een mooi resultaat, dat bovendien minder inbreng van het projectsecretariaat vraagt.

 


Terug