"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Nieuws

De streek aan zet
Buurtwerk

Gebiedsontwikkeling:

Het beheer van landschap en routestructuren in de Liemers duurzaam geregeld. Dat is de opdracht die Feniks Consult in samenwerking met een andere partij van de provincie Gelderland heeft gekregen. De Liemers is een prachtig gebied met een afwisselend landschap. Een gebied bovendien waar de inwoners daad bij het woord voegen en graag zelf aan zet zijn. Er zijn dan ook al diverse partijen aan de slag met landschapsbeheer. En er leven veel initiatieven om de vrije tijdseconomie, het landschap en kwaliteit van leven verder te stimuleren. Hoe kan het gebied nog meer dan voorheen met eigen middelen de kwaliteiten van het landschap op lange termijn veilig stellen? We gaan in gesprek met landschapsbeheerders en -uitvoerders, met agrariërs, vertegenwoordigers en ondernemers in de vrije tijdseconomie, (landschaps-)historici en creatieve geesten. Voor de zomer van 2015 hopen we dat de gebiedspartijen concrete plannen en nieuwe verdienmodellen aan de provincie kunnen presenteren, die de vrije tijdseconomie én het landschap optimaal versterken, wellicht met inschakeling van nieuwe doelgroepen.

text-align: justify;"> 

Leefbaarheid:

Nu sommige gebieden in Nederlands met krimp te maken krijgen, zijn er steeds meer dorpelingen die zelf hun steentje willen bijdragen aan een leefbaar platteland en een krachtig dorp. Feniks Consult ondersteunt deze dorpen en hun initiatiefnemers in het landelijk gebied om projecten naar de uitvoering te brengen. Daarbij zijn de dorpen ook zelf aan zet: zij bepalen waarvoor zij zich (willen) inzetten. Wij vertalen dit samen met hen in concrete uitvoeringsprogramma’s met financiële paragrafen. Daarbij ervaren dorpsbelangenorganisaties steeds meer dat samenwerking loont én dat zij deskundig genoeg zijn om de samenwerking te zoeken met professionele organisaties als onderwijsinstanties, woningbouwcorporaties en gemeenten. Daarbij overstijgt een aantal vraagstukken het niveau van het dorp. Feniks Consult faciliteert deze bovendorpse vraagstukken door dorpen kennis aan te reiken en contacten met derden te leggen. Bovendien verkennen wij met gemeenten waar zij toekomstbestendig willen gaan samenwerken met dorpsbelangenorganisaties, hoe dat gestalte kan krijgen en welke gevolgen dat heeft voor de rollen die de gemeenten (gaan) spelen. Kortom, participatie in de praktijk!

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.