"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Links

bentelo-hengevelde 200
36_berkel_mallumsemolen_170706
5 juni gebiedsbezoek 085
berkel_eibergen_mallumse molen_05
erve boswinkel 017

Berkelproject
Integrale Herinrichting van het watersysteem van de Berkel.  [website]


Better Beantel
Op basis van een aantal particuliere initiatieven uit Bentelo heeft Croes & Horst samen met de Benteloërs een projectplan geschreven voor Leader+ om de toeristische en recreatieve functie van Bentelo te versterken.  [website]


Cultuurhistorische Atlas
Hier vindt u alle bouwkundige ("op de grond")  en archeologische monumenten ("in de grond") in de provincie Overijssel.  [website]


De Heemhoeve
Groeien en ontwikkelen. Als mens, team en organisatie. Nieuwe inzichten en vaardigheden verwerven. Systematisch werken aan verbetering en optimalisatie doormiddel van workshops, trainingen, coaching en intervisie.  [website]


Gebiedsgericht beleid
Gebiedsgericht beleid is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied. [website]


Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan duurzaam en innovatief ondernemerschap in de landbouw en visserij, aan voedselveiligheid en -kwaliteit, aan vitale natuur en een vertrouwd platteland.  [website]


Ministerie van VROM
Ministerie van VROM staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. [website]


Plattelandshuis Achterhoek en Liemers
Een duurzame ontwikkeling op het platteland in de Achterhoek en Liemers. Daar wil het Plattelandshuis een actieve bijdrage aan leveren. Sleutel tot succes hierbij is: innovatie, samenwerking, interactie en dialoog. [website]


Provincie Overijssel
Nieuws, algemene informatie over de politiek en het beleid van de provincie. [website]


Provincie Gelderland
Actuele, algemene informatie over de politiek en het beleid van de provincie. [website]


Vrienden van het platteland
Zet zich in als organisatie van burgers, boeren en tuinders voor het behoud en het versterken van het platteland en voor een duurzame land- en tuinbouw als drager van het platteland. [website]