"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Manager Stroomgebied Noord Waterschap Rijn en IJssel (2004 - 2005)

dscn0770

Met ingang van 1 maart 2004 werkt is bij Waterschap Rijn en IJssel een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd. Het werkgebied van het waterschap is onderverdeeld in drie stroomgebieden. Vanaf juni 2004 tot en met eind 2005 is Gerard Horst als interim-manager stroomgebied verantwoordelijk voor het integrale beleid, beheer en onderhoud van de watersystemen binnen stroomgebied Noord (voormalige waterschappen Schipbeek en Berkel) inclusief het onderhoud van de inliggende vaarwegen en waterkeringen. Tegelijkertijd is hij belast met het professionaliseren van het projectmatig werken binnen het waterschap.

Deze klus vraagt om volledig integraal management. Als lijnmanager van een stroomgebied met 35 medewerkers na een wijziging van de organisatiestructuur en als procesmanager is Gerard Horst bezig met:      

  • Personele aspecten
  • De financiering
  • De afstemming met stakeholders
  • Het realiseren van de grondverwerving
  • De tijdige uitvoering en afronding van projecten en de bestuurlijke afstemming.

Daarnaast is met de toename van het aantal projecten en een steeds groter investeringsvolume een efficiënt projectmanagement noodzakelijk. Inhoudelijke kennis van zaken dus om gesprekspartner te kunnen zijn voor interne en externe partijen.

 

Terug