"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Interim

losser

Directeur Grondgebied bij de gemeente Losser (2003) 

Van maart tot oktober 2003 heeft Gerard Horst voorafgaande aan een geplande reorganisatie tijdelijk de functie van directeur grondgebied in de gemeente Losser bekleed. Naast de dagelijkse leiding over 45 medewerkers had hij ook nog enkele grotere projecten onder zijn directe beheer, waaronder het zwembad. Na de noodzakelijke plotselinge sluiting van het zwembad werden onder zijn regie binnen zeer korte termijn verschillende scenario’s opgesteld en financieel doorgerekend, van kleinschalig onderhoud tot substantiële verbouwing en nieuwbouw. Binnen 3 maanden na sluiting van het zwembad heeft de gemeenteraad van Losser op basis van deze scenario’s het besluit genomen tot substantiële verbouwing. De functie werd op parttime basis vervuld.

 

Terug