"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Overig

reconstructie

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers (2006 - )

Plattelandshuis Achterhoek en Liemers is een netwerkorganisatie, waarin kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samenwerken aan de inrichting van het landelijk gebied. Vanuit de verschillende organisaties worden daar circa 14 mensen voor beschikbaar gesteld.

Plattelandshuis zoekt bewust de samenwerking met vele partijen die actief zijn op het gebied van de inrichting van het landelijk gebied. Naast agrariërs, ondernemers uit het midden en kleinbedrijf en particuliere initiatiefnemers gaat het om organisaties; zoals provincie, gemeente, waterschap, stichtingen en verenigingen.

Ter versterking van het team binnen het Plattelandshuis is Croes & Horst Projectmanagement, op grond van haar kennis en deskundigheid, gevraagd capaciteit te leveren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:      

  • Het initiëren van gebiedsinitiatieven
  • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
  • Het zorgdragen voor een integrale benadering
  • Het oprichten en ondersteunen van gebiedscommissies
  • Het stimuleren en mobiliseren van innovatie

 

Terug