"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Profiel

zoddebeek nabij zoddebeekweg gekanaliseerd
twents landschap
borculo stedelijk water11

Feniks Consult B.V. ontwikkelt, organiseert, begeleidt en realiseert projecten in het landelijk gebied en de openbare ruimte. Onze opdrachtgevers maken het meest gebruik van onze diensten op het gebied van

 • water
 • groene diensten
 • leefbaarheid
 • gebiedsprocessen

Daarnaast hebben wij onze sporen verdiend in toerisme & recreatie en de reconstructie.

Onze opdrachtgevers waarderen met name onze volgende kwaliteiten:

 • het implementeren van beleid
 • het op de rit krijgen van vastgelopen trajecten
 • de combinatie van proces en inhoud
 • een oplossingsgerichte én resultaatgerichte mentaliteit
 • ons vermogen draagvlak te creëren in het gebied door open en zorgvuldige communicatie in afstemming met de opdrachtgever en andere partijen

Inzicht in onze werkzaamheden verkrijgt u het best door over onze projecten te lezen. Opdrachten die we in het algemeen uitvoeren zijn:
het vertalen van waterschap-, provinciaal en gemeentelijk beleid naar haalbaarheidsstudies, concrete plannen, Leader+ projecten, andere subsidietrajecten

 • het begeleiden van die plannen tot en met de uitvoering en de afronding (incl. bestek schrijven, regievoering, planning & control en communicatie met het gebied)
 • programma en projectmanagement op het gebied van landinrichtingstrajecten
 • het opstellen van gebiedsvisies met uitvoeringsprogramma's, financiële paragrafen en beleidsondersteunend kaartmateriaal
 • het begeleiden van particuliere trajecten, veelal als nevenactiviteiten in de landbouw
 • het ontwerp, voorbereiden en uitvoeren van innovatieve projecten