"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Water

berkel1

Procesmanager “Herinrichting Watersystemen Berkel” in Eibergen en Groenlo (2005 - )

Ter verbetering van het platteland wordt hard gewerkt aan het herstel van het watersysteem van de Berkel. Om dit watersysteem te laten voldoen aan de eisen van het waterbeheer 21ste eeuw, wil men verdroging en wateroverlast tegengaan, ecologische verbindingszones aanleggen, het natuurlijke beekkarakter herstellen, het landschap verfraaien met meanderende beken en de migratie van vis mogelijk maken. Waterschap Rijn en IJssel heeft Croes & Horst Projectmanagement aangesteld voor het procesmanagement van dit project. Het project, dat naast een gedetailleerde planning en control vraagt om gedegen risicomanagement, dient uiterlijk in 2009 te zijn uitgevoerd. De totale investering van het project bedraagt 20 miljoen euro. Om de inzet van mensen, middelen en processen te spreiden, is het project opgedeeld in geografische deelprojecten die deels op elkaar inhaken. De werkzaamheden van Croes & Horst Projectmanagement betreffen:

Het procesmanagement:

  • opstellen algeheel projectplan incl. fasering in vijf fasen
  • subsidieaanvragen, inspraak en vergunningverlening faseplanningen in relatie tot algehele projectplanning
  • afstemming planning en voortgang met waterschap
  • rapportage van de voortgang aan opdrachtgever plus subsidiënten

De communicatie:

  • opstellen van het communicatieplan voor dit project en afstemming van communicatie activiteiten met Waterschap Rijn en IJsse
  • opzet van de website, selectie van website bouwer, aanleveren content van website
  • beheer van de website, beantwoorden van gestelde vragen via de website
  • begeleiding van updates van de DVD van het project.

 


Terug