"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Leefbaarheid platteland

better beantel

Projectleider leefbaarheidproject “Better Beantel” (2005 - 2007)

“Better Beantel” is een dorpsontwikkelingsproject dat gerealiseerd is met Leader+ gelden. Aan de basis staat een aantal particuliere initiatieven uit Bentelo om het dorp toeristisch en recreatief op de kaart te zetten. Om zo de sociaaleconomische structuur van Bentelo te verstevigen.
Croes & Horst Projectmanagement vervult hierin een ondersteunende en procesbegeleidende rol. De aanwezige initiatieven omvatten onder andere het realiseren van een fiets-/wandelpad langs attractieve punten. Het uitbouwen van deze attractieve punten. Het opzetten van een vleesproeverij. Het realiseren van arrangementen en seizoensevenementen. En het uitvoeren van een aantal promotionele activiteiten. Deze initiatieven heeft Croes & Horst Projectmanagement:

  • Gebundeld
  • Organisatorisch ondersteund
  • Gecoördineerd
  • Met elkaar verbonden

De totale projectaanvraag, het projectplan, de financiële overzichten en de voortgang van het project (inclusief voortgangsrapportages aan het Europaloket) zijn in handen van Croes & Horst Projectmanagement.
Bij het project zijn 300 vrijwilligers betrokken; zij hebben in 1,5 jaar tijd 14.000 vrijwilligersuren in het project gestoken. Alle doelen zijn binnen de gestelde tijd gerealiseerd, dankzij het enthousiasme van de vrijwilligers en de professioneel opgezette projectorganisatie die geheel bemensd is door vrijwilligers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel: een aantal van hen heeft als deelprojectleider zelfstandig deelprojecten gerealiseerd. Zij vormden het projectteam dat binnen de kaders van de Europese regelgeving zelf alle beslissingen heeft genomen over de planning, uitvoering, control en financiën van het project.

 


Terug