"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Toerisme en recreatie

laga

Exploitatie van grootste toeristisch project in 2003 in Nederland (2002-2003)

De Landesgartenschau (LAGA), in Duitsland al 150 jaar een fenomeen, heeft in 2003 voor het eerst een grensoverschrijdend karakter gehad. De groots opgezette tentoonstelling van natuur, kunst en cultuur bestrijkt het gehele gebied tussen Gronau en Losser (deel van het Euregio gebied). Verschillende attracties zijn door middel van aantrekkelijke fiets- en busroutes met elkaar verbonden. Croes & Horst Projectmanagement is nauw betrokken geweest bij LAGA aan Nederlandse zijde, bij de exploitatie, de inrichting van de LAGA en bij de afstemming binnen het totale project. LAGA was een complex project door:

De grote betrokkenheid van de gemeente als opdrachtgever en als projectspeler betreft communicatie en inrichting van het project

  • De politieke verbanden
  • De vele leveranciers
  • De afstemming en samenwerking met de Duitse organisatie
  • Het grensoverschrijdende karakter in combinatie met verschillende regelgeving
  • De grote tijdsdruk

Het beoogde resultaat van de LAGA is gehaald! Losser is toeristisch op de kaart gezet. De doelstelling van budgettaire neutraliteit is helaas niet gehaald, doordat de gemeente koos voor een lagere gemiddelde entreeprijs en door tegenvallende horeca omzetten en lagere sponsorbijdragen.


Terug