"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Particuliere trajecten

heuvelink

Zorgboerderij “Erve Fluttert” (2006 - )

De familie Heuvelink wil naast haar agrarisch melkveebedrijf een zorgboerderij nevenactiviteit. De wens is om de deel van de boerderij om te bouwen tot een aantal appartementen. Daarnaast dient er een ruimte te komen voor dagbesteding en arbeidstraining. Daarbij mogen de agrarische activiteiten niet in het gedrang komen. Wel wil men een wisselwerking realiseren tussen de zorgtak en de agrarische activiteiten in die zin dat de cliënten betrokken kunnen worden bij de agrarische bedrijfsvoering. Croes & Horst Projectontwikkeling:

  • Ondersteunt en begeleidt de familie Heuvelink inhoudelijk
  • Onderzoekt voor hen de subsidiemogelijkheden
  • Dient de subsidieaanvraag in
  • Verzorgt de bijbehorende voortgangsrapportages
  • Verzorgt de planning & control
  • Levert een beoordeling van de verbouwingsplannen en het ondernemingsplan (inclusief doelgroepformulering en financiële overzichten)
  • Geeft een advies omtrent de gunning aan aannemers
  • En onderhoudt het contact met verschillende instanties

 


Terug