"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Particuliere trajecten

luchtfoto_dijkzicht

Landgoedontwikkeling “Havezate Dijkzicht” (2006 - )

Ten noordoosten van Zwolle ligt (voormalig) havezate Dijkzicht. De eigenaar wil deze havezate in oude glorie herstellen door middel van een landgoed. Nog aanwezige historische karakteristieken wil men bewaren; verloren karakteristieken wil men voor zover mogelijk herstellen. Daarnaast wil men nieuwe gebruiksfuncties aan het landgoed toevoegen. Doel van het project is het duurzaam gebruik en instandhouding van de havezate en zijn gebouwen. Croes & Horst Projectontwikkeling begeleidt de eigenaar en afstudeerders van Hogeschool van Hall-Larenstein in een haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast adviseert Croes & Horst Projectontwikkeling inzake de aankoop van gronden. Nadien wordt de projectinhoud getoetst en wordt begonnen met de realisering van het landgoed.


Terug