"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Particuliere trajecten

ten duis 01

Zorgboerderij “Erve Tankink” (2006 - )

De familie Ten Duis heeft een agrarisch bedrijf met als nevenactiviteit dag- en weekendopvang van kinderen met gedragsproblemen. Zij willen deze nevenactiviteit uitbreiden tot een totaal van 10 à 12, groefweg een verdubbeling. De agrarische activiteiten dienen in de huidige omvang door te gaan. De opvang vindt nu plaats in de privé vertrekken van de familie. De uitbreiding bestaat uit het verbouwen van een jongveestal tot een speel- en verblijfsruimte voor alle opvangkinderen. Deze ambitieuze plannen vragen tegelijkertijd om een verdere professionalisering van de nevenactiviteit. Croes & Horst Projectontwikkeling ondersteunt en begeleidt de familie Ten Duis inhoudelijk bij deze professionalisering van hun nevenactiviteit, bij de bouwplannen en bij het gehele subsidietraject. Hierbij horen onder andere:

  • Het uitvoeren van het gehele subsidietraject, van subsidiemogelijkheden tot en met projectaanvraag
  • Het beoordelen van de verbouwingsplannen, adviseren ten aanzien van offerte aanvraag en beoordeling van offertes
  • Contacten met diverse instanties
  • De inhoudelijke afstemming van het project
  • En de voortgangsbewaking van het project (planning & control)

De expertise die Croes & Horst Projectontwikkeling inbrengt ten aanzien van de zorg betreft:

  • Het verkennen van de markt van de jeugdzorg en adviseren ten aanzien van de verbreding van de vraag (o.m. via Trias)
  • Het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor zorgboerderijen
  • Het adviseren in de persoonlijke professionalisering van de familie Ten Duis middels cursussen ed.


Terug