"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com

Visie en missie

vistrap
26_berkel_mallumsemolen_170706
berkel2

Visie:

Onze diensten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied. Wij leveren een bijdrage aan het stimuleren van een duurzame balans tussen onze woon-, werk- en leefomgeving. In de processen die wij vorm geven kiezen wij voor het betrekken van de inwoners, een zorgvuldige communicatie, een integrale benadering en een combinatie van creativiteit en pragmatisme. Wij voeren kwalitatief hoogwaardige projecten uit binnen de gestelde tijd, het beschikbare budget en naar tevredenheid van de opdrachtgever. Zo creëren wij meerwaarde voor onze opdrachtgevers, de inwoners van het gebied waarin we werken, onze medewerkers en andere belanghebbenden.


Missie:

Met onze kennis, ervaring en vaardigheden dragen wij bij aan een duurzame en uitgebalanceerde ontwikkeling van de wereld om ons heen.