"Samen werken aan projecten in de groene en blauwe ruimte"

Feniks Consult
Torendijk 2
7495 PX Ambt Delden
tel. 074 - 2569612
E-mail info@feniksconsult.com


Algemeen

Feniks Consult verzorgt de ontwikkeling, organisatie, begeleiding en realisatie van projecten binnen de volgende aandachtsgebieden:

  • landelijk gebied
  • openbare ruimte
  • water
  • leefbaarheid
  • toerisme en recreatie
  • reconstructie

Hierbinnen verricht Feniks Consult een reeks van werkzaamheden, van programma- en projectmanagement op het gebied van landinrichtingstrajecten tot de uitvoering van agrarisch natuurbeheer. Van vertaling van provinciaal of gemeentelijk beleid naar concrete plannen of een haalbaarheidsanalyse. Van planvorming van integrale trajecten en subsidieaanvragen tot de realisering van deze projecten. Van het ontwerpen van innovatieve plannen tot planning en control tijdens de uitvoering. Van het formuleren en schrijven van gebiedsvisies en haalbaarheidsstudies tot het bieden van praktische oplossingen. Daarbij besteden we veel aandacht aan de afstemming met belanghebbenden (opdrachtgevers, eindgebruikers en andere partijen) bij de start van ieder traject.

 Geïnteresseerd in een baan bij Feniks Consult ? Klik op vacatures voor het actuele aanbod.